Formació en Prevenció de Riscos Laborals

Començar el curs

El funcionament del curs és el següent:

  • Descàrrega del document en PDF:

  • Realització del qüestionari: Una vegada els alumnes hagin estudiat el material, es procedirà a la realització del qüestionari fent clic a l’apartat “Start Test” que apareix més abaix. Aquest qüestionari està compost per 21 preguntes amb una única resposta correcta.
  • Requisit de superació: Per aprovar el curs, els alumnes hauran de superar el 80% de respostes correctes en el qüestionari. Això significa que han de respondre correctament almenys 17 de les 21 preguntes.
Lesson Content